Prezentare

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Tulcea este serviciu public deconcentrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care asigură la nivelul judeţului aplicarea politicilor şi strategiilor din domeniul de activitate al ministerului.

Conform HG nr.860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Tulcea este responsabilă cu implementarea la nivel judeţean a strategiei şi Programului de Guvernare în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătăţiri funciare, precum şi în domeniile conexe: fitosanitar, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor vegetale şi animale.