Prima pagină / Camera Agricola Tulcea

Camera Agricola Tulcea

CAMERA AGRICOLĂ JUDEŢEANĂ TULCEA

Adresa: Tulcea, str. Păcii, nr. 5, bl. S1, ap. 2-4
Tel./Fax: 0240/511 237; 0240/512 789
e-mail: [email protected]
Director: Dascălu Stere
Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă a fost înfiinţată, în cursul anului 1999, în baza O.U.G. 676/1999. La nivel judeţean au fost înfiinţate Oficiile Judeţene de Consultanţă Agricolă iar, la nivel comunal, Centrele Locale de Consultanţă Agricolă. În judeţul Tulcea a fost înfiinţat Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Tulcea, instituţie cu personalitate juridică, cu un număr de 28 de specialişti, având următoarea structură organizatorică: director, birou tehnico-economic, compartiment învăţământ şi 12 Centre locale de consultanţă – Isaccea, Babadag, M. Kogălniceanu, Baia, M. Bravu, Nalbant, V. Nucarilor, Mahmudia, Dăeni, Jurilovca, Pardina, Topolog. În cursul anului 2004 au fost înfiinţate: biroul de învăţământ şi compartimentul de întocmire de proiecte pe fonduri europene.
În anul 2010, Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Tulcea, instituţie cu personalitate juridică aflată în  subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, s-a transformat în Camera Agricolă Judeţeană Tulcea. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1609/16.12.2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene a fost înfiinţată Camera Agricolă Judeţeană Tulcea, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.5/27.01.2010.
Camera Agricolă Judeţeană Tulcea este instituţie publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Tulcea şi în coordonarea tehnico-metodologică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.

CAMERA AGRICOLA TULCEA        CAMERA AGRICOLA TULCEA
Structura organizatorică a Camerei Agricole Judeţene Tulcea este următoarea:
 1. Director;
 2. Compartiment buget, finanţe, contabilitate şi venituri proprii;
 3. Compartiment extensie, consultanţă şi promovare forme asociative;
 4. Compartiment instruire şi pregătire profesională;
 5. Compartiment elaborare, implementare şi evaluarea proiectelor de dezvoltare a fermelor;
 6. Compartimentul centre locale de consultanţă agricolă.
CAMERA AGRICOLA TULCEA

Camera Agricolă Judeţeană Tulcea are ca atribuţii:

 1. asigurarea asistenţei tehnice de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe, în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor;
 2. susţinerea şi asigurarea activităţii de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate agricultorilor şi identificarea de noi surse de finanţare;
 3. asigurarea asistenţei tehnice la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene;
 4. organizarea de seminarii, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil;
 5. promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe;
 6. colaborarea cu instituţiile din domeniul cercetării agricole, în scopul creşterii competitivităţii agriculturii şi cercetării aplicative;
 7. implementarea unor standarde minime de calitate şi standarde minime de cost pentru serviciile publice descentralizate;
 8. elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor şi planurilor specifice domeniilor de competenţă, cu consultarea forului tutelar;
 9. întocmirea planului judeţean de formare profesională, pe baza solicitărilor şi a prognozelor;
 10. elaborarea planului judeţean de servicii de consultanţă agricolă şi asigurarea aplicării acestuia;
 11. formarea profesională de specialitate, în colaborare cu instituţiile specializate, publice sau private;
 12. informarea şi asigurarea de consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii şi conexe;
 13. sprijinirea, organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor de produs.
CAMERA AGRICOLA TULCEA
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.