Prima pagină / Dezvoltare Rurala – fonduri U.E.

Dezvoltare Rurala – fonduri U.E.

Fondurile U.E. vor putea fi accesate în baza a doua documente-cheie:

–  Planul National Strategic pentru Dezvoltare Rurala

– Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2007-2013

Prioritatile PNDR 2007-2013, concentrate în 4 domenii (axe) sunt:

– Axa I “Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic”- 42% din totalul fondurilor UE;

– Axa II “Îmbunatatirea mediului si a zonelor rurale” 25% din totalul fondurile UE;

– Axa III “Calitatea vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” – 26% din fondurile europene;

– Axa IV „LEADER” va primi 2,5% din sumele alocate celorlalte domenii;

Proiecte privind dezvoltarea agriculturii in judetul Tulcea

DADR Tulcea, asumandu-si la nivel judetean functia de autoritate de management pentru PNDR, isi propune pentru anul 2007 o serie de proiecte dupa cum urmeaza:

1. Identificarea fermelor agricole de semi-subzistenta

Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta aflate în proces de restructurare – este un instrument menit sa determine o crestere a veniturilor fermierilor si facilitarea posibilitatilor de dezvoltare a celor cu potential economic scazut, transformarea acestora în exploatatii familiale comerciale capabile sa identifice noi oportunitati de valorificare a productiei, în special prin asociere în grupuri de producatori.

Sprijinul este acordat sub forma unei sume fixe anuale, respectiv 1.500 Euro/expl.

Ferma de semi-subzistenta – este ferma care produce pentru autoconsum, care, de asemenea, comercializeaza o parte din productia realizata si care are o dimensiune economica între 2-16 UDE.

(UDE = Unitatea de dimensiune economica – reprezinta valoarea productiei agricole în echivalent a 1200 Euro.)

Pentru a deveni viabila, ferma de semi-subzistenta poate utiliza si venituri din activitati non-agricole.

2. Imbunatatirea accesului agricultorilor la serviciile de consiliere – 1 consultant (privat)/comuna

Din aplicarea Programului SAPARD, a rezultat cu claritate ca agricultorii nu sunt suficient de pregatiti pentru a accesa fondurile disponibile, precum si pentru a respecta standardele comunitare privind protejarea mediului înconjurator, bunastarea animalelor, calitatea produselor si a normelor sanitar-veterinare si fitosanitare, de igiena si siguranta profesionala.

Ne propunem sa identificam toate posibilitatile de a aduce la indemana producatorilor agricoli mijloacele de care au nevoie pentru a beneficia de sprijinul financiar oferit prin FEADR.

Ne propunem sa identificam toate posibilitatile de a aduce la indemana producatorilor agricoli mijloacele de care au nevoie pentru a beneficia de sprijinul financiar oferit prin FEADR.

Ne-am propus sa asiguram conditii de consiliere si consultanta a fermierilor apeland la resurse umane locale, prin facilitarea infiintarii unor structuri de consultanta si consiliere private, cu specialisti din randul locuitorilor satelor, si care sa dobandeasca abilitati necesare asigurarii serviciilor de consiliere, astfel incat, alaturi de consultantii din serviciul public (OJCA) sa se puna la dispozitia agricultorilor.

Am reusit sa lansam la inceputul lunii martie o serie de cursuri, atat de initiere cat si de perfectionare, in 5 grupe de cursanti, cu un total de 125 de persoane ce provin din 56 de localitati.

3. Instalarea tinerilor fermieri – 3 ferme/comuna

Masura 112   –  Instalarea tinerilor fermieri  –   reprezinta un punct forte pentru viitorul agriculturii, pentru perioada de adaptare la noile conditii de dupa integrare, acestia fiind mai dinamici si dispusi spre inovare, diversificare si sa-si asume riscul unor asemenea actiuni.

Conditiile impuse beneficiarilor acestei masuri sunt:

a) Au varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatiile agricole, ca si conducatori (sefi) ai exploatatiei;   b) Detin sau se angajeaza sa dobândeasca competente si calificari profesionale în raport cu activitatea care urmeaza sa o desfasoare;

c) Prezinta un Plan de dezvoltare pentru activitatile agricole din cadrul exploatatiei.

Sprijinul va fi acordat sub forma de prima, daca înfiinteaza sau preia o exploatatie înregistrata în Registrul Exploatatiilor Agricole.

Dimensiuni minime:

– 20 ha pentru culturi de câmp (cereale si plante tehnice)

– 4 ha pentru: pomicultura, horticultura si floricultura

– 1 ha teren agricol si minim 40 familii de albine

– 1000 broileri sau 200 curcani/serie si 3 ha teren

– 400 gaini ouatoare/serie si 3 ha teren agricol

– 5 UVM (unitati vita mare) pentru exploatatii de crestere a bovinelor, oilor, caprelor, porcinelor si cabalinelor si 5 ha teren agricol pentru baza furajera.

Pentru dimensiunile minime sprijinul este de 25.000 Euro/exploatatie.

Pentru dimensiuni mai mari sprijinul va fi de 40.000 Euro/exploatatie.

DADR Tulcea a inceput actiunea de identificare a persoanelor ce pot beneficia de aceasta schema de finantare, intentionand pentru anul 2007 sa constituie baza de date cu cele 300 de ferme (cate 3 ferme in fiecare comuna) asigurand pentru acestea portofoliul de proiecte de dezvoltare.

4. Informarea publica a potentialilor beneficiari cu privire la Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) si la sprijinul acordat de Comunitatea Europeana prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)

– Campanie desfasurata in colaborare cu Prefectura Tulcea, DSV si OJCA Tulcea,in cadrul actiunii intitulate “Fermier in Europa” in cadrul careia s-au parcurs 20 de comune din judet;

– In perioada 15/02/2007 – 28/02/2007 conducerile DADR, OJCA, OJDRP, APIA au organizat intalniri de informare a viitorilor fermieri din 93 comune si orase unde sunt indeplinite conditiile accesarii fondurilor europene, intalniri la care au participat peste 8500 persoane

Vom organiza pe toata perioada anului 2007 intalniri cu solicitanti de finantari FEADR.

Fiecare cadru de conducere din cele 5 institutii mentionate anterior are alocat un numar de 13-14 comune unde se vor desfasura actiuni de promovare a PNDR, respectiv FEADR.

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.