Prima pagină / Sprijin financiar

Sprijin financiar

Sustinerea agriculturii si dezvoltarii rurale se realizeaza prin :

1. Plati Directe pe Hectar (SAPS)
* Platile Directe pe Hectar vor fi introduse în 2007 si vor fi sustinute din fondurile UE.
* Suma data( în 2007 va fi de circa 50 euro/ hectar. Aceasta suma va creste pas cu pas, în fiecare an, pâna în anul 2013, când va ajunge la peste 200 euro/ hectar/ an).
* Banii se vor da celor care lucreaza pamântul – proprietari sau arendasi – în urmatoarele conditii:
– suprafata de teren agricol lucrata (teren arabil, pasune, vie, livada etc.) sa fie de cel putin 1 hectar, împartita în parcele de cel putin 30 de ari
– pamântul sa fie înscris în Registrul Fermelor
– proprietarul sau arendasul sa depuna o cerere pâna la data de 15 mai 2007

* Institutia care va da platile directe pe hectar este APIA.

2. Plati Nationale Complementare
* Platile Nationale Complementare vor fi introduse tot din 2007 si se vor adauga la Platile Directe la Hectar.
* Platile Nationale Complementare vor fi date pe suprafata cultivata, respectiv pe cap de animal.
* Se vor da plati nationale complementare pentru cele mai importante culturi agricole din România, astfel:
– pentru grupa I (grâu, secara, orz, orzoaica, ovaz, floarea soarelui, porumb, rapita, leguminoase boabe) se vor da în jur de 30 euro/ hectar/ an
– pentru grupa II (sfecla de zahar, soia, hamei, orez, tutun, in, cânepa) se vor da 216 euro/ hectar/ an.
* Se vor da de asemenea plati nationale complementare pentru animalele din fermele care produc pentru piata, astfel:
– pentru vaci de lapte (circa 6,5 milioane lei vechi/ cap de animal, plata conditionata de calitatea laptelui livrat)
– pentru taurasi la îngrasat (7 milioane lei vechi/ cap de animal, daca taurasul are peste 500 kg.)
– pentru bovine adulte predate la abator (circa 4,5 milioane lei vechi/ cap de animal)
– pentru oi si capre (200.000 lei vechi/ cap de animal)
* Institutia care va da platile directe pe hectar este APIA. Ele pot fi majorate în functie de resursele bugetare si de nevoile producatorilor agricoli.

3. Fonduri pentru Dezvoltare Rurala
* Fondurile pentru Dezvoltare Rurala reprezinta banii europeni care vor dati României pentru investitii în agricultura si dezvoltare rurala. Conform negocierilor dintre România si UE, tara noastra va beneficia de circa 7,5 miliarde euro pentru perioada 2007 – 2013, ceea ce înseamna 1,07 miliarde de euro pe an. La acesti bani se adauga contributiile statului român, în functie de tipurile de investitii care vor realizate.
* Fondurile pentru Dezvoltare Rurala sunt asemanatoare cu fondurile SAPARD, dar au ceva în plus:
– sunt de circa 6 ori mai mari
– se adreseaza mult mai multor beneficiari, inclusiv micilor fermieri si întreprinzatori
– vor putea fi obtinute mai simplu.
* Fondurile pentru Dezvoltare Rurala se adreseaza deopotriva micilor fermieri, asociatiilor de fermieri, tinerilor, întreprinderilor mici si mijlocii din sectorul agricol si silvic dar si din servicii si mica industrie, unitatilor de procesare, proprietarilor de paduri, agricultorilor din zona de munte, consiliilor locale.
* Aceste fonduri se împart pe 4 mari directii. Fiecare directie (axa) are mai multe masuri.
Axa 1 : Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier = 3,25 miliarde euro (45% din total)
– sprijin pentru ferme de semi-subzistenta (circa 85.000 de ferme mici vor primi 1.500 euro/ an, timp de 3 ani, daca îsi fac un plan de modernizare)
– modernizarea exploatatiilor agricole (16.000 de exploatatii agricole vor primi în jur de 70.000 euro/ proiect)
– înfiintarea de ferme de catre fermieri sub 40 de ani (pâna la 40.000 euro/ ferma, conform proiectului depus)
– sprijinirea înfiintarii grupurilor de producatori agricoli (750 de grupuri de producatori vor primi circa 250.000 euro/ proiect)
– formare profesionala si informare (140.000 de fermieri vor fi instruiti)
Axa 2 : Gospodarirea terenurilor agricole si silvice = 1,8 miliarde euro (25% din total)
– sprijin pe suprafata( pentru zonele defavorizate, în principal zona de munte (circa 370.000 de fermieri vor primi suplimentar între 25 si 250 euro/ hectar/ an)
– sprijin pentru pajisti si fânete (circa 95 euro/ hectar/ an)
– sprijin pentru prima împadurire a terenului agricol (36.000 de hectare vor beneficia de fonduri de 5.000 euro/ hectar)
Axa 3 : Îmbunatatirea calitatii vietii în mediul rural = 2,12 miliarde euro (30% din total)
– diversificarea activitatilor neagricole (mestesuguri, artizanat, produse traditionale, turism rural) (19.000 de beneficiari vor primi 10.000 euro/ proiect)
– investitii în mici întreprinderi la tara (frizerii, reparatii de utilaje agricole etc. (3.800 de mici întreprinderi vor fi finant,ate cu 20.000 euro/ proiect)
– renovarea satelor (circa 1.200 de consilii locale vor primi câte 1 milion de euro pentru drumuri comunale, canalizare, restaurarea constructiilor cu valoare istorica (si culturala etc.)
Axa LEADER : 0,18 miliarde euro (2,5% din total)
– Se va finanta crearea de Grupuri de Actiune Locala – GAL (care vor sprijini proiectele de dezvoltare ale satelor.
* Pentru pescuit va exista un fond special de 263 milioane euro pentru perioada 2007 – 2013 (în jur de 9.250 miliarde lei vechi). Cea mai mare parte din acesti bani va fi alocata pentru:
– crearea fermelor de acvacultura
– modernizarea barcilor si navelor de pescuit
– finantarea asociatiilor de pescari.
* Fondurile pentru Dezvoltare Rurala vor veni prin APDRP – fosta Agentie SAPARD.

4. Ajutoare de Stat
* Ajutorul de Stat reprezinta subventiile si creditele date de Ministerul Agriculturii începând cu 2007 pentru sprijinirea cultivarii pamântului si a cresterii animalelor.
* Ajutorul de Stat se va acorda sub forma de:
– credite pentru productia agricola, ajutor pentru seminte si material saditor, subventii pentru tratamente fitosanitare, prime pentru asigurarea culturilor, sprijin pentru înfiintarea plantatiilor de vita de vie si pomi, subventii pentru irigatii (în sectorul vegetal)
– sprijin pentru cumpararea de animale de rasa si de reproducatori, credite pentru productie, subventii pentru centrele de însamântare ale asociatiilor de producatori (pentru sectorul zootehnic).
* Ajutorul de Stat va fi distribuit prin intermediul Directiilor pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala – DADR si APIA.

5. Mecanisme de Piata
* Mecanismele de piata reprezinta actiunile de protejare a producatorilor agricoli atât în raport de concurenta din afara UE, cât si împotriva modificarilor de preturi la produsele agro-alimentare.
* Principalele mecanisme de piata care vor fi aplicate în România dupa intrarea în UE sunt:
– Pretul de interventie. Reprezinta actiunea de cumparare sau vânzare pe piata de catre stat a unor cantitati de produse pentru a proteja producatorii si piata în conditii de supraproductie sau subproductie. Acest mecanism este prevazut în primul rând pentru cereale si va asigura un pret, corect al grâului pentru producator.
– Subventiile la export. Reprezinta sume de bani care se dau exportatorilor români care vând marfuri agro-alimentare în afara UE, în conditiile în care pretul de vânzare în afara UE este mai mic decât cel de pe piata interna a UE.

În perioada 2007 – 2013, aproximativ 12 miliarde euro vor veni de la UE pentru agricultura si dezvoltare rurala.
Aceasta suma reprezinta 40% din toate fondurile acordate României de catre UE pentru urmatorii 7 ani.

Nota: Date preluate de pe site-ul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.